Nasze szkolenie dotyczące plejotropowego działania witaminy D Katowice 2015.