JAK GENY REGULUJĄ NASZ SMAK I PREFERENCJE ŻYWIENIOWE?

Geny mogą wpływać na przyjmowanie pokarmu, ale także rodzaj przyjmowanych przez nas składników odżywczych. Nasz genotyp może wpływać na to co jemy oraz kiedy, reguluje nasz apetyt. Węch i smak są genetycznie uwarunkowane, dlatego kwestie akceptacji lub niechęci do poszczególnych produktów żywieniowych wynikają ze sposobu ich odbioru zapisanego w genach.

Szczególne znaczenie w przypadku zindywidualizowanego odżywiania się mają preferencje smakowe dotyczące makroskładników. Ludzie są zdolni do rozpoznawania 5 smaków, dzięki obecności receptorów na języku. Ich odczuwanie wpływa na wybór potraw zwłaszcza u dzieci. Smak gorzki i kwaśny wywołują niechęć podczas tego gdy umami, słodki i słony dają nam przyjemność. Smak jest następnie modulowany przez zapach pożywienia oraz sygnały ze struktury spożywanych produktów. Gorzkie składniki w pożywieniu są na ogół fitochemikaliami i wiele z nich ma pozytywne oddziaływanie na nasze zdrowie tak jak izotiocyjaniny z warzyw i polifenole w herbacie. Istnieje cała rodzina genów odpowiedzialnych za odczuwanie gorzkiego smaku.Nie ma jednak wciąż przekonywujących dowodów na to, że warianty genów determinują różnice w wyborze jedzenia wpływając na zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby. Prowadzone są badania na temat wpływu genów na proces redukcji masy ciała. Stosowanie diety ubogoenergetycznej w celu odchudzania jest bardzo trudne u osób u których genotypy preferują dietę wysokokaloryczną. Badania naukowe wykazały, że preferencje w stosunku do rodzaju pozwanego białka lub tłuszczu lub węglowodanów są pod ścisłą kontrolą genetyczną. Odpowiadające za to geny są wciąż nie zidentyfikowane ale pewna liczba potencjalnych została wyodrębniona do dalszej diagnostyki. Przykładowo spożywanie tłuszczu jest związane z regionem chromosomu 12 i 1. Daje to nam dużo do myślenia. Pewnie miną lata na uzyskanie pełnej odpowiedzi na tą zagadkę, jest nadzieja, że wtedy poznamy inne metody leczenia otyłości, choroby, która ma wymiar epidemii.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress