Szkolenia stacjonarne dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie stacjonarne:
Zaburzenia odżywiania- teoria i praktyka – 19.03.2016 – Katowice

W codziennej praktyce dietetycznej, często spotykamy trudne przypadki kliniczne pacjentów wymagających od nas specjalistycznej wiedzy psychologicznej. Zaburzenia odżywiania są szczególnym przypadkiem. Tylko wiedza praktyczna w takich wypadkach i doświadczenie pozwala na swobodne prowadzenie takich pacjentów. Zapraszamy na warsztaty, które przybliżą Państwu ten problem bardzo dogłębnie.

  • Tło historyczne zaburzeń odżywiania ( interpretacje ograniczania i nadmiernego spożywania jedzenia vs współczesne dyskursy jedzenia)
  • Diagnoza zaburzeń odżywiania wg aktualnych klasyfikacji psychiatrycznych
  • Epidemiologia, obraz kliniczny pacjentów ze zdiagnozowaną anoreksją psychiczną i bulimią psychiczną
  • Omówienie zaburzeń odżywiania z perspektywy biologicznej, psychodynamicznej, poznawczo- behawioralnej, rodzinnej i socjologiczno kulturowej
  • Kształtowanie się zachowań żywieniowych, a występowanie zaburzeń odżywiania(modele wyborów żywieniowych, rola emocji w przyjmowaniu pokarmu, sposoby kontroli masy ciała u dziewczyn w okresie adolescencji)
  • Ćwiczenia praktyczne ( praktyczne wskazówki w pracy z osobami z kręgu zaburzeń odżywiania; zbieranie wywiadów żywieniowych)
Obrazek wyróżniający Zaburzenia odżywiania- teoria i praktyka – 19.03.2016 – Katowice
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Miejsce szkolenia Katowice
Adres e-mail
Numer telefonu
Newsletter
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:
Paleta diet
ul. Słonimskiego 18
43- 600 Jaworzno
NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA.