Szkolenia stacjonarne dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie stacjonarne:
Zaburzenia odżywiania- teoria i praktyka – 19.03.2016 – Katowice

W codziennej praktyce dietetycznej, często spotykamy trudne przypadki kliniczne pacjentów wymagających od nas specjalistycznej wiedzy psychologicznej. Zaburzenia odżywiania są szczególnym przypadkiem. Tylko wiedza praktyczna w takich wypadkach i doświadczenie pozwala na swobodne prowadzenie takich pacjentów. Zapraszamy na warsztaty, które przybliżą Państwu ten problem bardzo dogłębnie.

 • Tło historyczne zaburzeń odżywiania ( interpretacje ograniczania i nadmiernego spożywania jedzenia vs współczesne dyskursy jedzenia)
 • Diagnoza zaburzeń odżywiania wg aktualnych klasyfikacji psychiatrycznych
 • Epidemiologia, obraz kliniczny pacjentów ze zdiagnozowaną anoreksją psychiczną i bulimią psychiczną
 • Omówienie zaburzeń odżywiania z perspektywy biologicznej, psychodynamicznej, poznawczo- behawioralnej, rodzinnej i socjologiczno kulturowej
 • Kształtowanie się zachowań żywieniowych, a występowanie zaburzeń odżywiania(modele wyborów żywieniowych, rola emocji w przyjmowaniu pokarmu, sposoby kontroli masy ciała u dziewczyn w okresie adolescencji)
 • Ćwiczenia praktyczne ( praktyczne wskazówki w pracy z osobami z kręgu zaburzeń odżywiania; zbieranie wywiadów żywieniowych)
Obrazek wyróżniający Zaburzenia odżywiania- teoria i praktyka – 19.03.2016 – Katowice

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
  Imię i nazwisko
  Miejsce szkolenia Katowice
  Adres e-mail
  Numer telefonu
  Newsletter
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

  Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:
  Paleta diet
  ul. Słonimskiego 18
  43- 600 Jaworzno
  NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

  W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

  REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA.