Szkolenia stacjonarne dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie stacjonarne:
Zasady żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych – 02.04.2016 – Warszawa

Obecnie choroby nowotworowe należą do najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. Z analizy wielu publikacji naukowych wynika, że ok. 40-60% przypadków nowotworów złośliwych ma związek z nieprawidłowym sposobem żywienia. Jednocześnie w żywności występują związki bioaktywne o udokumentowanym działaniu chemoprewencyjnym, które mogą zahamować, a nawet odwrócić proces kancerogenezy. Na tym jednak udział czynników żywieniowych się nie kończy. Istotne znaczenie ma również odpowiednie postępowanie dietetyczne podczas leczenia onkologicznego. Właściwa strategia żywieniowa powinna uwzględniać między innymi: stan odżywienia chorego, rodzaj i lokalizację nowotworu, a także uboczne skutki chemio- i radioterapii.

Celem szkolenia jest więc przedstawienie aktualnej wiedzy na temat wpływu żywienia i związków zawartych w żywności na profilaktykę chorób nowotworowych oraz wspomaganie leczenia onkologicznego.

TEMATYKA:

I Wstęp

 1. Epidemiologia chorób nowotworowych w Polsce i na świecie
 2. Definicja choroby nowotworowej
 3. Charakterystyczne cechy komórek nowotworowych
 4. Etapy powstawania komórek nowotworowych
 5. Porównanie czynników ryzyka powstawania chorób nowotworowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na styl życia

II Zasady żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych

 1. Żywienie i aktywności fizyczna w zapobieganiu chorobom nowotworowym – Wytyczne American Cancer Society (ACS)
 2. Charakterystyka związków kancerogennych zawartych w żywności
 3. Charakterystyka związków o działaniu przeciwnowotworowym

III Zasady żywienia we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych

 1. Rola poradnictwa dietetycznego we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych
 2. Cele żywieniowej terapii przeciwnowotworowej
 3. Stan odżywienia organizmu w przebiegu choroby nowotworowej
 4. Zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze w chorobie nowotworowej
 5. Metody żywienia w czasie leczenia onkologicznego (żywienie naturalne, enteralne i parenteralne)
 6. Zasady żywienia w chemioterapii i radioterapii
 7. Suplementacja podczas leczenia onkologicznego – czy jest potrzebna?
Obrazek wyróżniający Zasady żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych – 02.04.2016 – Warszawa
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Miejsce szkolenia Katowice
Adres e-mail
Numer telefonu
Newsletter
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:
Paleta diet
ul. Słonimskiego 18
43- 600 Jaworzno
NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA.