Szkolenia stacjonarne dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie stacjonarne:
Zastosowanie żywności funkcjonalnej w dietetycznym leczeniu chorób – 27.02.2016 – Kielce

Często termin żywność funkcjonalna jest mylony z tak zwaną żywnością wygodną, która tak naprawdę jest tylko prosta w przygotowaniu. Żywność funkcjonalna jest to grupa produktów spożywczych, która wykazuje szczególny wpływ prozdrowotny na ludzki organizm. Dzieje się tak ze względu na zawartość w niej substancji biologicznie czynnych. Jest ona wykorzystywana w leczeniu otyłości, profilaktyce schorzeń dieto zależnych. Pomimo jej dobroczynnej roli jest mało doceniana przez pacjentów ze względu na brak wiedzy. Jak się okazuje może być lekarstwem. W Polsce konsumenci nie są świadomi w wyborze takiej żywności, podczas gdy w Japonii od lat jest popularna.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • podstawowe pojęcia dotyczące żywności funkcjonalnej, FUFOSE, tradycja i historia żywności funkcjonalnej
  • warunki jakie musi spełniać żywność by móc nazywać się funkcjonalną, podział tej żywności, produkcja
  • przyczyny ekspansji żywności funkcjonalnej na świecie a zachorowalność na choroby dieto zależne
  • probiotyki i prebiotyki, symbiotyki
  • zastosowanie żywności funkcjonalnej w praktycznej terapii u pacjentów otyłych
  • żywność wysokobłonnikowe
  • chitosan
  • polifenole roślinne, falowonoidy, flawanole, genisteina, glabrydyna i wiele innych
  • leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem żywności funkcjonalnej, produkty niskoenergetyczne
  • żywność funkcjonalna i jej zastosowanie w praktyce
Obrazek wyróżniający Zastosowanie żywności funkcjonalnej w dietetycznym leczeniu chorób – 27.02.2016 – Kielce
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Miejsce szkolenia Katowice
Adres e-mail
Numer telefonu
Newsletter
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:
Paleta diet
ul. Słonimskiego 18
43- 600 Jaworzno
NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA.