Szkolenia stacjonarne dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie stacjonarne:
Dietetyka kliniczna – specjalista leczenia żywieniowego. Kurs zaawansowany.

Forma realizacji: Szkolenie stacjonarne, czterodniowe, weekendowe, 28h (4x 7h) z przerwą na poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat oraz materiały edukacyjne- skrypt szkoleniowy.

Wymagania dla uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób z minimum wykształceniem wyższym i studentów, osób, które ukończyły kurs podstawowy dietetyki;
 • absolwentów dietetyki, technologii żywności, akademii wychowania fizycznego, medyków;
 • wszystkich osób związanych z ochroną zdrowia i naukami medycznych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe;
 • wszystkich osób chcących uzyskać nową specjalizację zawodową;

Miejsce szkolenia i termin: Katowice/ Warszawa, termin rozpoczęcia szkolenia ustalany jest indywidualnie z całą grupą szkoleniową, po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (minimum 10 osób). Szkolenie jest organizowane cyklicznie.

Plan szkolenia:

Uczestnik po odbytym szkoleniu posiada wiedzę w zakresie:

 • postępowania dietetycznego w chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania, klasyfikowania diet leczniczych, określania ich celów, zasad i zastosowania;
 • wzajemnych zależności pomiędzy układem pokarmowym i innymi układami;
 • dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych, dostosowywaniu diety do wyników tych badań;
 • planowania i wdrażaniu odpowiednich postępowań żywieniowych w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia;
 • motywowaniu i wspieraniu pacjentów leczonych żywieniowo, postępowaniu z trudnym pacjentem, holistycznego podejścia do pacjenta.

Realizowana tematyka, plan szkolenia:

 1. Wstęp. Rodzaje badań diagnostycznych najczęściej wykorzystywanych w poradnictwie dietetycznym. Idea dietetyki klinicznej
 2. Postępowanie w chorobach układu krążenia:
  a) dyslipidemie, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba zakrzepowa- definicje i epidemiologia, obraz kliniczny, rozpoznanie, diagnostyka
 3. Postępowanie w chorobach dróg oddechowych
  a) astma, mukowiscydoza, POCHP-definicje i epidemiologia, obraz kliniczny, rozpoznanie, diagnostyka
 4. Postępowanie w chorobach układu pokarmowego:
  nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zapalenie żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy, choroba Leśniowskiego-Crohna, kamica pęcherzyka żołciowego, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki-definicje i epidemiologia, obraz kliniczny, rozpoznanie, diagnostyka
 5. Postępowanie w chorobach endokrynologicznych:
  -niedoczynność i nadczynność tarczycy, zespół policystycznych jajników definicje i epidemiologia, obraz kliniczny, rozpoznanie, diagnostyka
 6. Badania diagnostyczne w chorobach nerek: badania laboratoryjne, ogólne badanie moczu, cechy fizyczne, morfologiczne i biochemiczne moczu, badania krwi.
 7. Badania objawów podmiotowych i przedmiotowych w chorobach układu krwiotwórczego, badania morfologiczne i laboratoryjne krwi.
 8. Ocena stanu odżywienia pacjenta, niedożywienia.
 9. Otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca.
 10. Ćwiczenia praktyczne z zakresu oceny i analizy wyników badań morfologicznych krwi i moczu anonimowych pacjentów. Dostosowywanie diety, kierunek dalej diagnostyki.
 11. Badanie pacjenta: pomiary antropometryczne, wykonanie analizy składu ciała- bioimpedancja, ćwiczenia praktyczne.Praktyczne ćwiczenia w udzielaniu porad dietetycznych i analiza przypadków.
 12. Metody ocena jakościowej i ilościowej jadłospisów- na co zwrócić uwagę, jakie błędy najczęściej popełniamy.
 13. Praktyczne przygotowanie posiłków- jak sprawdzić czy nasz jadłospis jest prawidłowo skomponowany. Jak ocenić:
  – kolorystykę potraw
  – konsystencję
  – sposób przyprawienia
  – jakość użytych surowców
  – zagęszczeni potrawy
  – skład posiłków podstawowych, liczbę, ilość
  – dobór produktów spożywczych.
 14. Spożywanie posiłków poza domem a dieta.
 15. Ćwiczenia praktyczne: układanie jadłospisów jednodniowych, ocena jakościowa i ilościowa jadłospisów tygodniowych.
 16. Założenia do planowanych diet leczniczych.

Osoba prowadząca: mgr Patrycja Kłósek

Koszt szkolenia: 800 zł, studenci i uczniowie 600 zł (wypełnienie formularza zobowiązuje do wpłaty 200 zł zaliczki, pozostała kwota do wpłaty 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, po ustaleniu terminu).

Obrazek wyróżniający Dietetyka kliniczna – specjalista leczenia żywieniowego. Kurs zaawansowany.
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Miejsce szkolenia Katowice
Adres e-mail
Numer telefonu
Newsletter
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:
Paleta diet
ul. Słonimskiego 18
43- 600 Jaworzno
NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA.