Szkolenia stacjonarne dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie stacjonarne:
Poradnictwo żywieniowe – warsztat praktyczny

Forma realizacji:  Szkolenie stacjonarne, dwudniowe, weekendowe, (2x 7h – 8h) z przerwą na poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat oraz materiały edukacyjne- skrypt szkoleniowy.

Miejsce szkolenia i termin: Katowice ul. Moniuszki 7 (centrum miasta); 2-3 września 9:00

Plan szkolenia:
Uczestnik po odbytym szkoleniu posiada wiedzę w zakresie:

 • postępowania dietetycznego u osób zdrowych i chorych w różnym wieku oraz w chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania, klasyfikowania diet leczniczych;
 • posiada umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu żywieniowego, dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia, budowaniu relacji z pacjentem;
 • dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka, przeprowadzaniu analizy składu ciała pacjenta;
 • planowania i wdrażania odpowiednich postępowań żywieniowych w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia;
 • udzielania porady dietetycznej i prowadzeniu edukacji żywieniowej;
 • Zdobyte kwalifikacje wspomagają zatrudnienie w oddziałach szpitalnych; poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych, w poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, cateringu dietetycznym, firmach farmaceutycznych i szkolnictwie.

Realizowana tematyka, plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dietetyki jako nauki, zasadność edukacji żywieniowej i prowadzenia poradnictwa żywieniowego.
 2. Procesy energetyczne, zapotrzebowanie energetyczne poszczególnych grup ludności, przemiana materii.
 3. Składniki odżywcze i ich znaczenie w codziennych spożyciu, bilansowanie diet: białko, tłuszcze i węglowodany- elementy biochemii.
 4. Regulacja łaknienia, praca przewodu pokarmowego, trawienie.
 5. Witaminy i składniki mineralne- zapotrzebowanie i realizacja w jadłospisie.
 6. Normy żywienia człowieka- analiza.
 7. Prowadzenie poradnictwa żywieniowego- dietetyka w prywatnym gabinecie, szanse i możliwości.
 8. Indywidualne podejście do pacjenta wywiad żywieniowy.
 9. Rodzaje diet leczniczych i niekonwencjonalnych.
 10. Szczególne znaczenie żywności- żywność funkcjonalna.
 11. Żywienie w wybranych chorobach. Choroby cywilizacyjne- ujęcie medyczne.
 12. Edukacja żywieniowa pacjenta i jego rodziny.
 13. Badanie pacjenta: pomiary antropometryczne, wykonanie analizy składu ciała – bioimpedancja, ćwiczenia praktyczne.
 14. Praktyczne ćwiczenia w udzielaniu porad dietetycznych i analiza przypadków.
Osoba prowadząca Koszt szkolenia Czas trwania Termin szkolenia Miejsce szkolenia
mgr Patrycja Kłósek
– nasza kadra
400 zł/ osobę;
uczniowie, studenci i doktoranci 380 zł/ osobę
promocja wakacyjna: 300 zł/ osobę do 15.07
promocja wakacyjna: 350 zł/ osobę do 01.08
2 x 7h – 8h 2-3 09. 2017 rok Katowice ul. Moniuszki 7

 

 

Obrazek wyróżniający Poradnictwo żywieniowe – warsztat praktyczny
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Miejsce szkolenia Katowice
Adres e-mail
Numer telefonu
Newsletter
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:
Paleta diet
ul. Słonimskiego 18
43- 600 Jaworzno
NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA.