Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Blog

Mgr Jolanta Czepułkowska
Poradnictwo dietetyczne – nieodłączna część terapii przeciwnowotworowej

Indywidualna porada dietetyczna wraz z oceną stanu odżywienia powinna być dostępna dla każdego pacjenta w chwili rozpoznania choroby nowotworowej, w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po jego zakończeniu, a także w opiece paliatywnej.

Odpowiedni sposób żywienia może wspomóc oraz zwiększyć efektywność terapii, wzmocnić układ odpornościowy do walki z chorobą, złagodzić skutki uboczne będące następstwem stosowanej metody leczenia, a także poprawić stan odżywienia chorego, co zwiększa jego szansę na wyleczenie. Ponadto, właściwa dieta może pomóc w zapobieganiu lub kontroli chorób współistniejących takich jak: choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca itp.

Szacuje się, że 60-75% pacjentów z chorobą nowotworową ma co najmniej jedną inną chorobę przewlekłą, która istotnie wpłynie na rodzaj zaleceń dietetycznych.

Podstawowym celem interwencji żywieniowej jest dostarczenie choremu energii oraz wszystkich składników odżywczych w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. Ponadto, postępowanie dietetyczne w chorobach nowotworowych należy dostosować do stanu odżywienia pacjenta, zastosowanej metody leczenia (chemioterapia, radioterapia, zabiegi operacyjne itp.), stopnia rozwoju oraz lokalizacji nowotworu, a także stanu przewodu pokarmowego.

Kompleksowa opieka dietetyczna powinna składać się z kilku wizyt, na których dietetyk powinien:
  • przeprowadzić wywiad chorobowy uwzględniający rodzaj i stopień zaawansowania choroby nowotworowej, metodę leczenia, współistnienie innych chorób przewlekłych, preferencje żywieniowe, możliwości w zakresie przyjmowania posiłków oraz warunki ekonomiczne,
  • ocenić parametry antropometryczne,
  • ustalić zapotrzebowanie energetyczne i zapotrzebowanie na składniki odżywcze,
  • przeanalizować pod kątem jakościowym i ilościowym dotychczasowy jadłospis pacjenta,
  • zlecić wykonanie badań biochemicznych monitorujących stan odżywienia pacjenta,
  • przekazać zalecenia dietetyczne dostosowane indywidualnie do potrzeb chorego,
  • edukować pacjenta z zasad właściwego żywienia, w zakresie prewencji wtórnej chorób nowotworowych,
  • monitorować efekty prowadzonej dietoterapii.

Prawidłowo prowadzona dietoterapia, wśród pacjentów chorych na nowotwór, zwiększa efektywność tradycyjnych metod leczenia onkologicznego. W związku z tym, poradnictwo dietetyczne powinno stanowić nieodłączną część terapii wspomagającej w onkologii.

Autor:

Mgr Jolanta Czepułkowska

Przeczytaj kolejne artykuły naszego eksperta