Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie internetowe:
Dietoterapia pacjentów chorych na cukrzycę, patogeneza schorzenia, epidemiologia oraz sposoby leczenia

Cukrzyca należy do grupy zaburzeń metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Cukrzyca typu 2 jest określana mianem choroby cywilizacyjnej i na chwilę obecną pomimo istnienia świetnej diagnostyki, wskutek westernizacji diety i prowadzenia siedzącego trybu życia występuje niezwykle powszechnie. Cukrzyca typu 1 od rozpoznania staje się integralną częścią życia chorego. Wyedukowany diabetyk, dzięki stosowaniu się do porad i prowadzeniu samokontroli może prowadzić normalne życie, nawet zdrowsze niż niejedna przeciętna osoba. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością niektórych narządów (oczy, nerki, nerwy, serce i naczynia krwionośne. Odpowiednia edukacja pacjentów i wdrożenie zasad zdrowej diety dobranej odpowiednio do sposobu leczenia pozwoli zachować zdrowie i odpowiednią jakość życia pacjentów z cukrzycą. Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących różnych typów cukrzycy oraz praktyczne omówienie dobierania odpowiedniej diety i edukacji pacjentów do stosowanej metody leczenia.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie

 • epidemiologia cukrzycy, występowanie
 • etiologiczna klasyfikacja cukrzycy wg WHO
 • zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej, patogeneza cukrzycy

II. Sposoby leczenia

 • doustne leki przeciwcukrzycowe
 • insulina i rodzaje insulinoterapii
 • ocena skuteczności sposób leczenia farmakologicznego a wspomaganie dietoterpią
 • dlaczego dietoterapia cukrzycy to nieodłączny element terapii?

III. Dostosowanie dietoterapii oraz edukacji pacjenta do sposobu leczenia

 • edukacja i dietoterapia w leczeniu doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • edukacja i dietoterapia przy stosowaniu stałych dawek insuliny
 • edukacja i dietoterapia w leczeniu mieszankami insuliny
  edukacja i dietoterapia w stosowaniu intensywnej czynnościowej insulinoterapii za pomocą wstrzykiwaczy typu pen
  edukacja i dietoterapia w stosowaniu intensywnej czynnościowej insulinoterapii przy użyciu osobistej pompy insulinowej
 • dietetyk jako członek zespołu terapeutycznego. O czym pamiętać pracując z pacjentem diabetologicznym?
Osoba prowadząca Koszt szkolenia Rodzaj szkolenia
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek
- nasza kadra
160 zł / 1 os. e-szkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Rodzaj rachunku paragonfaktura
W przypadku wybrania opcji faktura
proszę podać dane firmy wraz z NIP
Dane adresowe do wysyłki certyfikatu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale wskazanie imienia i nazwiska wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu niezbędne do realizacji ww. celu. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia szkolenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą dalej przekazywane osobie prowadzącej szkolenie, która będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:

 • Paleta diet
  ul. Słonimskiego 18
  43- 600 Jaworzno
  NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA