Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie internetowe:
Zasady bezpieczeństwa żywności i żywienia

Czy żywność, którą spożywamy na co dzień jest bezpieczna? Jak rozpoznać czy w okolicach, w których przebywamy występują czynniki zagrażające bezpieczeństwu żywności? Jak czytać etykiety? Jak nie dać się oszukać producentom żywności? Co robić by nie zaszkodzić tym, których żywimy? Między innymi na te pytania znajdą Państwo odpowiedzi w tym szkoleniu. Szkolenie łączy ze sobą wiedzę z zakresu wymagań prawnych oraz szereg informacji przydatnych dla osób, które współtworzą poszczególne ogniwa łańcucha żywnościowego. Polecane szczególnie dla osób podejmujących pracę w punktach żywienia zbiorowego jak i dla tych, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności i dokonywać świadomych zakupów.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Bezpieczeństwo żywności i żywienia

 • Czym jest bezpieczna żywność?
 • Zagrożenia w żywności – podział, opis i wskazówki jak ich unikać
 • Zatrucia pokarmowe – czym są, przyczyny, skutki oraz sposoby na ich uniknięcie
 • Wymagania prawne dotyczące osób mających kontakt z żywnością
 • Zasady oraz wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności
 • System HACCP – główne zasady stosowania w punktach żywienia zbiorowego

II. Znakowanie produktów spożywczych

 • Zasady znakowania produktów spożywczych
 • Co powinno znaleźć się na etykietach?
 • Jak czytać etykiety aby kupić dobry produkt?
 • Rozporządzenie dotyczące oznaczenia alergenów w żywności

III. Dodatki stosowane w żywności

 • Podział dodatków stosowanych w żywności
 • Dodatki z grupy E – lista związków dopuszczonych do stosowania (nazwa, kod, funkcje, szkodliwość dla organizmu)
 • Nieuczciwość producentów – czyli jak mogą wprowadzać nas w błąd producenci żywności i na co zwrócić uwagę przy wyborze produktów spożywczych
 • Praktyczne porady
 • Jak prawidłowo przechowywać produkty spożywcze?
 • Jak długo możemy przechowywać mrożonki z danej grupy produktów?
 • 5 kroków do bezpieczniejszej żywności
Osoba prowadząca Koszt szkolenia Rodzaj szkolenia
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek
- nasza kadra
160 zł / 1 os. e-szkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Rodzaj rachunku paragonfaktura
W przypadku wybrania opcji faktura
proszę podać dane firmy wraz z NIP
Dane adresowe do wysyłki certyfikatu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale wskazanie imienia i nazwiska wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu niezbędne do realizacji ww. celu. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia szkolenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą dalej przekazywane osobie prowadzącej szkolenie, która będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:

 • Paleta diet
  ul. Słonimskiego 18
  43- 600 Jaworzno
  NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA