Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie internetowe:
Zasady żywienia i postępowanie u pacjentów z chorobami układu pokarmowego

W obecnych czasach coraz więcej osób boryka się z różnymi schorzeniami układu pokarmowego. Często brak czasu, pośpiech powoduje, że jemy za dużo lub za mało, za szybko- co przyczynia się m.in. do zaparć, wzdęć, a w dłuższym okresie prowadzenia takiego stylu życia do rozwoju chorób tj. refluks żołądkowo-przełykowy, chorób wrzodowych żołądka czy dwunastnicy. W swojej praktyce zawodowej na pewno napotykają się Państwo z tymi chorobami wśród swoich pacjentów. Sposób odżywiania w prewencji chorób układu pokarmowego, jak i w ich leczeniu odrywa ogromną rolę. Celem szkolenia jest omówienia najczęstszych objawów i chorób układu trawiennego, a przede wszystkim ich leczenia za pomocą odpowiedniego żywienia.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie do tematu

 • Elementy anatomii i fizjologii układu pokarmowego- zarys/przypomnienie
 • Rodzaje chorób układu pokarmowego
 • Epidemiologia chorób układu pokarmowego w Polsce i na świecie

II. Tryb życia i sposób odżywiania jako przyczyna rozwoju chorób układu pokarmowego

 • Wpływ stresu, napięcia nerwowego, stylu życia, nadużywania farmakoterapii, braku aktywności fizycznej na patogenezę chorób układu trawiennego

III. Zasady żywienia i postępowania z pacjentami w poszczególnych chorobach układu pokarmowego, diagnostyka, podstawowe objawy chorobowe

 • Refluks żołądkowo-przełykowy
 • Zapalenie żołądka ( ostre, przewlekłe)
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Zapalenie błony śluzowej jelit ( ostre, przewlekłe)
 • Uchyłki jelitowe
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Choroba Leśniowskiego- Crohna
 • Choroby wątroby ( zapalenia, stłuszczenie, marskość )
 • Zapalenie ostre i przewlekłe trzustki
 • Kamica żółciowa ( różne rodzaje)
 • Zapalenie pęcherzyka żółciowego ( ostre i przewlekłe)

Porady dietetyka na radzenie z częstymi objawami ze strony układu pokarmowego

 • Zaparcia
 • Wzdęcia
 • Nudności i wymioty
 • Biegunki (różne rodzaje)
 • Przykłady praktyczne; opisy przypadków
Osoba prowadząca Koszt szkolenia Rodzaj szkolenia
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek
- nasza kadra
160 zł / 1 os. e-szkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Rodzaj rachunku paragonfaktura
W przypadku wybrania opcji faktura
proszę podać dane firmy wraz z NIP
Dane adresowe do wysyłki certyfikatu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale wskazanie imienia i nazwiska wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu niezbędne do realizacji ww. celu. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia szkolenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą dalej przekazywane osobie prowadzącej szkolenie, która będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:

 • Paleta diet
  ul. Słonimskiego 18
  43- 600 Jaworzno
  NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA