Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie internetowe:
Cukrzyca ciężarnych – edukacja pacjentek i zasady postępowania w dietoterapii

Większość kobiet ciężarnych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej to pacjentki z cukrzycą ciążową, która po raz pierwszy została stwierdzona czy ujawniła się w przebiegu ciąży. W populacji polskiej stanowią one około 3.5 % wszystkich ciężarnych. Grupa kobiet z cukrzycą ciążową nie jest jednorodna. Znajdują się w niej nie tylko kobiety z typową GDM, ale również pacjentki, u których cukrzyca typu 1 ujawniła się akurat w czasie ciąży, będą to również ciężarne z nierozpoznaną i w związku z tym nieleczoną wcześniej cukrzycą typu 2. Według najnowszych badań kobiety z cukrzycą typu 2 mogą stanowić nawet 30% wszystkich nowo rozpoznanych przypadków cukrzycy ciążowej, natomiast cukrzyca typu 1 stanowi przeciętnie 0,1-0,2 % wszystkich rodzących. Biorąc pod uwagę, że większość przypadków wykrytej hiperglikemii w ciąży można wyregulować z pomocą odpowiedniej diety i aktywności fizycznej niezmiernie istotna jest odpowiednia edukacja kobiet z tym rozpoznaniem. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej edukacji kobiety w ciąży z hiperglikemią lub cukrzycą przedciążową.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie

 • Cukrzyca a ciąża, definicje i kryteria rozpoznania
 • Algorytm postępowania diagnostycznego
 • Czynniki ryzyka wystąpienia hiperglikemii w ciąży
 • Krótko- i długotrwałe konsekwencje utrzymywania się stanu hiperglikemii dla ciężarnej, płodu i dziecka
 • Rola dietetyka w zespole terapeutycznym

II. Edukacja pacjentki w ciąży z rozpoznaną hiperglikemią na czczo

 • Cele edukacji przy zastosowaniu zmiany stylu życia
 • Zagadnienia kliniczne, objaśnienie pojęć
 • Zasady leczenia dietetycznego
 • Rekomendowana aktywność fizyczna
 • Samokontrola, motywowanie kobiet ciężarnych do stosowania zleceń, wsparcie rodziny i otoczenia

III. Edukacja pacjentki z cukrzycą przedciążową

 • Cele edukacji przy stosowaniu insulinoterapii
 • Sprawdzenie znajomości zagadnień klinicznych i podstawowych pojęć
 • Dobór dietoterapii do insulinoterapii
 • Rola aktywności fizycznej i samokontroli
 • Doustne leki przeciwcukrzycowe. Aktualne rekomendacje do stosowania u ciężarnych
Osoba prowadząca Koszt szkolenia Rodzaj szkolenia
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek
- nasza kadra
160 zł / 1 os. e-szkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Rodzaj rachunku paragonfaktura
W przypadku wybrania opcji faktura
proszę podać dane firmy wraz z NIP
Dane adresowe do wysyłki certyfikatu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale wskazanie imienia i nazwiska wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu niezbędne do realizacji ww. celu. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia szkolenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą dalej przekazywane osobie prowadzącej szkolenie, która będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:

 • Paleta diet
  ul. Słonimskiego 18
  43- 600 Jaworzno
  NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA