Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Szkolenie internetowe:
Zasady żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych

Obecnie choroby nowotworowe należą do najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. Z analizy wielu publikacji naukowych wynika, że ok. 40-60% przypadków nowotworów złośliwych ma związek z nieprawidłowym sposobem żywienia. Jednocześnie w żywności występują związki bioaktywne o udokumentowanym działaniu chemoprewencyjnym, które mogą zahamować, a nawet odwrócić proces kancerogenezy. Na tym jednak udział czynników żywieniowych się nie kończy. Istotne znaczenie ma również odpowiednie postępowanie dietetyczne podczas leczenia onkologicznego. Właściwa strategia żywieniowa powinna uwzględniać między innymi: stan odżywienia chorego, rodzaj i lokalizację nowotworu, a także uboczne skutki chemio- i radioterapii. Celem szkolenia jest więc przedstawienie aktualnej wiedzy na temat wpływu żywienia i związków zawartych w żywności na profilaktykę chorób nowotworowych oraz wspomaganie leczenia onkologicznego.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Wstęp

 • Epidemiologia chorób nowotworowych w Polsce i na świecie
 • Definicja choroby nowotworowej
 • Charakterystyczne cechy komórek nowotworowych
 • Etapy powstawania komórek nowotworowych
 • Porównanie czynników ryzyka powstawania chorób nowotworowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na styl życia

II. Zasady żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych

 • Żywienie i aktywności fizyczna w zapobieganiu chorobom nowotworowym – Wytyczne American Cancer Society (ACS)
 • Charakterystyka związków kancerogennych zawartych w żywności
 • Charakterystyka związków o działaniu przeciwnowotworowym

III. Zasady żywienia we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych

 • Rola poradnictwa dietetycznego we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych
 • Cele żywieniowej terapii przeciwnowotworowej
 • Stan odżywienia organizmu w przebiegu choroby nowotworowej
 • Zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze w chorobie nowotworowej
 • Metody żywienia w czasie leczenia onkologicznego (żywienie naturalne, enteralne i parenteralne)
 • Zasady żywienia w chemioterapii i radioterapii
 • Suplementacja podczas leczenia onkologicznego – czy jest potrzebna?
Osoba prowadząca Koszt szkolenia Rodzaj szkolenia
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek
- nasza kadra
160 zł / 1 os. e-szkolenie

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Rodzaj rachunku paragonfaktura
W przypadku wybrania opcji faktura
proszę podać dane firmy wraz z NIP
Dane adresowe do wysyłki certyfikatu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale wskazanie imienia i nazwiska wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu niezbędne do realizacji ww. celu. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia szkolenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą dalej przekazywane osobie prowadzącej szkolenie, która będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część informacyjna

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail (patrycjaklosek@gmail.com). Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem podanych danych osobowych jest Patrycja Kłósek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paleta diet Patrycja Kłósek”. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prosimy po zarejestrowaniu się na szkolenie o dokonanie opłaty zgodnie z zamieszczonym cennikiem. Opłaty należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:

 • Paleta diet
  ul. Słonimskiego 18
  43- 600 Jaworzno
  NUMER KONTA: 27 1050 1357 1000 0092 1566 9368 ING BANK ŚLĄSKI

W TYTULE PRZELEWU WPISUJĄC: imię i nazwisko kursanta, tytuł e-szkolenia (lub w przypadku szkolenia stacjonarnego jego datę i miejsce)

REZERWACJA BEZ OTRZYMANEJ ZAPŁATY JEST NIEWAŻNA