Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Blog

Mgr Izabela Nowak
Leczenie Bariatryczne – rodzaje

Otyłość jest nazywana chorobą cywilizacyjną XXI wieku

Otyłość jest szóstym co do ważności czynnikiem ryzyka, odpowiedzialnym za liczbę zgonów na świecie. Zalicza się ją do najważniejszych przewlekłych chorób niezakaźnych, która w obecnej populacji, wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),przybrała postać globalnej epidemii. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 miliona osób na świecie. Prognozowanie: w 2030r. aż 1 na 3 osoby dorosłe będzie otyła!

Występowanie otyłości olbrzymiej wśród Polek występuje 0,6% i 2,2% u Polaków. Podkreśla się jednak, że dane są niedoszacowane poprzez nieaktywność zawodową oraz wykluczenie społeczne tych osób.

Otyłość jest chorobą, którą łatwo się rozpoznaje, ale trudniej leczy

Sposoby na redukcję masy ciała to:

 1. Dieta odpowiednio dobrana dieta niskokaloryczna – pomoc specjalisty
 2. Zwiększenie aktywności fizycznej
 3. Farmakoterapia ( Orlistat, Mysimba?)
 4. Wsparcie psychiczne
 5. CHIRURGICZNE – kwalifikowane są osoby, które mają BMI powyżej 40 kg/m2 ( bez chorób wspołistniejących), powyżej 35 kg/m2 ( z przynajmniej 1 chorobą współistniejącą), stan psychiczny – pełna gotowość do podjęcia zmian, uwarunkowanie ekonomiczne, dostępność do opieki medycznej ( kontrole pooperacyjne)

RODZAJE ZABIEGÓW:

 • Zabiegi restrykcyjne – zmniejszają pojemność żołądka lub prowadzą do zwężenia drogi pasażu pokarmu do jelita, powodując tym samym ograniczenie ilości przyjmowanych pokarmów. Należą do najczęściej stosowanych technik w chirurgii bariatrycznej. Mają na celu radykalne ograniczenie pokarmów przez pacjenta spowodowane zmniejszeniem pojemności żołądka do ok. 150-200ml.
 • ZAŁOŻENIE REGULOWANEJ OPASKI ŻOŁĄDKOWEJ (AGB), – RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA (SG) „ SLEEVE” , – PIONOWA PLASTYKA ŻÓŁĄDKA ( VBG)
 • Zabiegi wyłączające– zabiegi ograniczające wchłanianie polegają na ograniczenie powierzchni wchłaniania przewodu pokarmowego, skróceniu czasu pasażu pokarmu oraz jego kontaktu z enzymami trawiennymi, powodując tym samym zmniejszone wchłanianie składników odżywczych.
 • WYŁĄCZENIE ŻÓŁCIOWO-TRZUSTKOWE (BPD), – WYŁĄCZENIE ŻÓŁCIOWO-TRZUSTKOWE Z POŁĄCZENIEM DWUNASTNICY ( BPD-DS)
 • Zabiegi mieszane- łączy elementy ograniczający i restrykcyjny wchłanianie. Jest podobna do BPD.
 • OMINIĘCIE ŻÓŁĄDKOWO-JELITOWE z pętlą Roux-en-Y (RNY)
 • Zabieg niechirurgiczny – BALONIKOWANIE ŻOŁĄDKA – zabieg wykonywany jest bez chururgicznego cięcia. Polega na wprowadzeniu do żołądka specjalnego balonu, który napełnia się płynem lub powietrzem, co zmniejsza maksymalnie objętość żołądka. Balon napełnia się zazwyczaj do objętości 400-700ml. Balon zakładany jest na okres 6 miesięcy.

WYBÓR TECHNIKI OPERACJI:

 • Uzależniony indywidualnie od przypadku
 • Ważna jest odwracalność metody
 • Możliwość dodatkowych manipulacji procesem odchudzania
 • Trwałość efektu
 • Typ i częstość występowania powikłań

Skuteczność operacyjnego leczenia otyłości to średnio 25-30% redukcja wyjściowej masy ciała w ciągu około 5 lat, szybka poprawa kontroli cukrzycy i nadciśnienia u osób z tymi schorzeniami. W przypadku operacji typu Gastric Bypass RNY odnotowywano 50% redukcję wyjściowej masy ciała. Śmiertelność okołooperacyjną w chirurgii bariatrycznej ocenia się na poniżej 1% .

Skuteczność operacji bariatrycznych – średnia utrata masy ciała i jej utrzymanie:

AGB, VGB, GBP,BPD-DS, BPD

Chirurgia bariatryczna jest integralną częścią całościowego leczenia chorych na otyłość olbrzymią. Praca z pacjentem jest ważna przez cały okres procesu odchudzania (który trwa latami), wsparcie żywieniowe, ale również psychiczne odgrywa bardzo ważną rolę.

Autor:

Mgr Izabela Nowak

Przeczytaj kolejne artykuły naszego eksperta