Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Blog

mgr Donata Krawczyk
Otyłość metaboliczna z prawidłową masą ciała (MONW)

Otyłość metaboliczną z prawidłową masą ciała (MONW) po raz pierwszy opisano w 1981 roku. Zaobserwowano współwystępowanie cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i hipertriglicerydemii, a także hiperinsulinizmu u pacjentów nieotyłych.

Najczęściej stosowane kryteria używane do rozpoznania MONW uwzględniają: wskaźnik insulinooporności HOMA-IR, a także ocenę poszczególnych składowych zespołu metabolicznego np. podwyższone ciśnienie tętnicze, stężenie triglicerydów, obniżenie frakcji tzw. ,,dobrego” cholesterolu HDL. Inni badacze jako kryterium rozpoznania MONW sugerują zmierzenie zawartości oraz rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie.

Epidemiologia tego zjawiska nie jest w pełni poznana i zależy przede wszystkim od założeń badaczy. Wynika to m.in. z braku wytycznych dotyczących diagnostyki.

Prawdopodobną przyczyną występowania tego rodzaju zaburzeń jest niekorzystna zmiana stylu życia i sposób odżywiania danych osób.

Do podstawowych zaleceń zalicza się zastosowanie aktywności fizycznej oraz dostosowanie do preferencji pacjenta diety, opartej na zasadach racjonalnego żywienia.
Jadłospis powinien uwzględniać odpowiednią ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, antyoksydantów, witamin z grupy B. Ograniczeniu powinny natomiast podlegać tłuszcze nasycone, cholesterol oraz cukry proste.

W związku z tym podstawę leczenia powinna stanowić modyfikacja stylu życia, a kolejno farmakoterapia ukierunkowana na poprawę poszczególnych parametrów metabolicznych. Leczenie powinno być zbliżone do klasycznego leczenie zespołu metabolicznego. Polega ono na prewencji bądź zmniejszeniu negatywnych skutków jednostek chorobowych takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 czy hipercholesterolemia.

Źrodło: Pastusiak K., Pupek-Musialik D., Bogdański P: Otyłość metaboliczna z prawidłową masą ciała- kontrowersje w diagnostyce. Wybrane problemy kliniczne. Varia Medica 2018, 2, 3; 187-191.

Autor:

mgr Donata Krawczyk

Przeczytaj kolejne artykuły naszego eksperta