Szkolenia internetowe dla dietetyków Paleta Diet

Blog

mgr Donata Krawczyk
Zmiana zachowań żywieniowych polskiego społeczeństwa w trakcie pandemii COVID-19

Minister Zdrowia ogłosił stan epidemii w Polsce w dniu 20 marca 2020r. Skutkowało to zamknięciem granic i wprowadzeniem ograniczeń wjazdu dla podróżnych. Przed ogłoszeniem epidemii od 12 marca zawieszone zostały zajęcia edukacyjne w szkołach i na uczelniach. Dystans społeczny wpływał zarówno na aktywność fizyczną w czasie wolnym, jak i aktywność zawodową. Według raportu, 17% Polaków w czasie pandemii COVID-19 pracowało w domu [1].

Od początku epidemii w Polsce ponad 100 000 osób poddano obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Te ograniczenia u wielu osób w Polsce wpłynęły na ich stan odżywienia i nawyki żywieniowe.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań naukowych, nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna uznawane są za istotne czynniki wskaźnika masy ciała (BMI, kg/m2 ) i stanu zdrowia [2]. W tym szczególnym okresie, samoizolacja mogła wiązać się ze zmianą wybranych nawyków żywieniowych, w tym podjadania lub objadania się spowodowanego przebywaniem w domu lub mniejszą aktywnością fizyczną, która istotnie wpływa na zapotrzebowanie energetyczne [3,4].

W badaniu, które zostało opublikowane w 2020 roku dokonano analizy potencjalnego wpływu izolacji społecznej na nawyki żywieniowe i stan odżywienia dorosłych mieszkańców Polski. Obserwacyjne retrospektywne internetowe badanie ankietowe z wykorzystaniem mediów społecznościowych do dystrybucji anonimowego kwestionariusza online przeprowadzono w dniach od 29 kwietnia do 19 maja 2020 roku. Ankieta zawierała 96 pytań opracowanych na podstawie Kwestionariusza Zwyczajów Żywieniowych i Przekonań Żywieniowych dla osób w wieku 15-65 lat, opracowanego przez Zespół Żywienia Behawioralnego, Komitet Żywienia Człowieka, Polskiej Akademii Nauk, zwalidowany i rekomendowany do badań w populacji polskiej. Łącznie 312 uczestników z 15 (z 16) województw Polski wypełniło kwestionariusz online i zostało włączonych do analizy. Ogółem 64,1% uczestników stanowiły kobiety. Grupa 77,7% stanowili mieszkańcy miast, a 78,6% wszystkich uczestników było zatrudnionych [5].

Wyniki badania wskazują na pewne zmiany, które zaszły w grupie badanej w związku z wprowadzeniem izolacji społecznej podczas pandemii COVID-19. Zmiany te można było zaobserwować m.in. w liczbie spożywanych posiłków.

Niemal u połowy badanych Polaków masa ciała się zwiększyła. W okresach zmniejszonej aktywności fizycznej takich jak kwarantanna domowa ograniczone powinny być wysokokaloryczne i przetworzone produkty. Odnotowano jednak wzrost spożycia słodyczy i napojów alkoholowych, które można uznać za niesprzyjające utrzymaniu zdrowia i masy ciała [5].

Podczas lockdownu nie zaobserwowano wzrostu spożycia produktów prozdrowotnych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, takich jak warzywa i owoce lub kiszonki, niskotłuszczowe produkty mleczne, które korzystnie wpływają na budowanie odporności.

Już wprowadzenie podstawowych zmian w żywieniu może korzystnie wpłynąć na poprawę zdrowia i polepszenie parametrów metabolicznych. Może to być zwiększenie ilości warzyw i owoców w diecie, zrezygnowanie ze słodkich napojów na korzyść wody, cz też ograniczenie przetworzonej żywności oraz słodyczy do minimum. Warto zadbać również o aktywność fizyczną mimo obostrzeń. Jazda na rowerze, spacery, czy ćwiczenia wykonywane w domu, będą pomocne w utrzymaniu normatywnej masy ciała i kondycji zdrowotnej.

Bibliografia:

  1. Połowa Polaków w Czasie Pandemii Koronawirusa Pracuje bez Zmian. 8 Proc. Straciło ju˙z Prac˛e. Available online: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-polacy-pracuja-w-czasie-epidemiikoronawirusa-badanie-polowa-pracuje-bez-zmain-8-proc-bez-pracy (accessed on 16 June 2020).
  2. Cox, C.E. Role of Physical Activity for Weight Loss and Weight Maintenance. Diabetes Spectr. 2017, 30, 157–160. [CrossRef]
  3. Naja, F.; Hamadeh, R. Nutrition amid the COVID-19 pandemic: A multi-level framework for action. Eur. J. Clin. Nutr. 2020, 74, 1117–1121. [CrossRef] [PubMed]
  4. Górnicka, M.; Drywie ´n, M.E.; Zielinska, M.A.; Hamułka, J. Dietary and Lifestyle Changes During COVID-19 and the Subsequent Lockdowns among Polish Adults: A Cross-Sectional Online Survey PLifeCOVID-19 Study. Nutrients 2020, 12, 2324. [CrossRef] [PubMed]
  5. Błaszczyk-Bębenek E, Jagielski P, Bolesławska I, Jagielska A, Nitsch-Osuch A, Kawalec P. Nutrition behaviors in polish adults before and during COVID-19 lockdown. Nutrients. 2020;12(10):1-16. doi:10.3390/nu12103084
Autor:

mgr Donata Krawczyk

Przeczytaj kolejne artykuły naszego eksperta