Kadra

dr n. o zdr. Patrycja Kłósek

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, specjalista ds. leczenia nadwagi i otyłości. Praktyk prowadzący Centrum Leczenia Otyłości, oraz Centrum Szkoleniowe – Paleta Diet. Doświadczony szkoleniowiec. Patrycja Kłósek jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie uzyskała tytuł naukowy Doktora Nauk o Zdrowiu za pracę naukową związaną z wykorzystaniem technik motywacyjnych w leczeniu otyłości. Absolwentka psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny psychodietetyki i dietetyki bariatrycznej dotyczących m.in. motywacji pacjentów do redukcji masy ciała, udziału czynników psychologicznych w patogenezie nadwagi i otyłości, wpływie stresu psychologicznego na zdrowie pacjentów. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Nagradzana za wyniki swoich badań na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Uczestniczka dziesiątek szkoleń i sympozjów naukowych.

 

 

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • 08.09.2017- Bielsko-Biała konferencja „Żywność żywienie i zdrowie” (udział czynny- wygłoszenie pracy pt.: Praca z pacjentem otyłym z wykorzystaniem technik psychodietetyki”
 • 09.09.2017- Bielsko-Biała konferencja „Żywność żywienie i zdrowie” (udział czynny- wygłoszenie wyników pracy badawczej „Ocena samodzielnych prób redukcji masy ciała przez kobiety korzystające z opieki psychodietetyka”Abstrakt)
 • 11.06. 2017 r.- Katowice- konferencja „Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki” (udział czynny- wygłoszenie wyników pracy badawczej pt.: Ocena procesu redukcji masy ciała pod kontrolą dietetyka u osób z nadwagą lub otyłością”. Abstrakt.)
 • 20. 05. 2017 r.- Katowice- konferencja „Evidence- based nutrition- żywienie oparte na dowodach naukowych” (udział czynny w sesji posterowej z pracą badawczą pt.: „Skuteczność psychodietetycznej terapii nadmiernej masy ciała u kobiet”. Abstrakt.)
 • 27.04.2017 r.- Katowice- konferencja „International Medical Congress of Silesia 2017” (udział czynny z pracą badawczą: „The effectivness of nutrition therapy metabolically obese and normal weight in patients- MONW”. Abstrakt: str. 29; ISBN 978-83-7509-344-5)
 • 21. 05. 2016 r.- Katowice- konferencja „Evidence- based nutrition- żywienie oparte na dowodach naukowych” (udział czynny w sesji posterowej z pracą badawczą pt.: „Udział stresu psychologicznego w procesie patogenezy i leczenia otyłości wśród wybranej grupy pacjentów”. Abstrakt.)
 • 18. 09. 2015 r.- Bielsko- Biała- konferencja PTD „Żywność, żywienie i zdrowie” (udział czynny- wygłoszenie wykładu na temat efektywności procesu redukcji masy ciała u pacjentów otyłych z wykorzystaniem technik psychokorekcji)
 • 21- 22.05. 2015 r.- Katowice- „The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors” (udział czynny z pracą badawczą: „Does the prevention of the obesity exist? The patient of the dietetic Clinic, his medical conditio and eating habits”; Abstrakt: str. 176; ISBN 978-83-7509-303-2)
 • 27.03. 2015 r. Zabrze- konferencja „ Dietetyka i zdrowie publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym” (udział czynny z pracą badawczą pt.: Efektywność kuracji odchudzającej z wykorzystaniem technik psychokorekcji; Abstrakt: str.18; ISBN 978-83-7509-294-3)
 • 23.05.2014 r. Katowice- IX Międzynarodowa i LIII Międzywydziałowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych (udział czynny z pracą badawczą pt.: „Influence of external motivation on sliming cure”; Abstrakt: str.113; ISBN 978-83-7509-276-9)
 • 02- 05. 04. 2014 r. Szczecin- XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych (udział czynny z pracą badawczą pt.: „Motywacja pacjentów do utraty masy ciała podczas kuracji odchudzającej”; Abstrakt: str. 86)

Udział bierny w konferencjach naukowych:

 • 03. 06. 2017 r.- Katowice- konferencja „Śląska Wiosna Dietoterapii”
 • 04. 06. 2016 r.-Poznań- konferencja „Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych”
 • 14.05. 2015 r.- Sosnowiec- konferencja „Odżywianie pacjentów w chorobach nowotworowych” PTD
 • 07-09.05 2015 r. Zawiercie- sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 • 18.03. 2015 r. Katowice- konferencja „Zalecenia kliniczne PTD 2015- jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?”
 • 03-04. 10. 2014 r. Bielsko-Biała- „Leczenie żywieniem” konferencja PTD
 • 12. 04. 2014r.- Gdynia- VI Konferencja Naukowa “Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle”
 • 12- 14.09.2013 r. Zawiercie- IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
 • 20.04.2013 r. Gdynia- V Konferencja Naukowa “Żywienie drogą przewodu pokarmowego- terapia XXI wieku”
 • 02- 03. 06. 2011 r. Bytom- konferencja “Diet&Sport”

Szkolenia i kursy:

 • 18.04.2015 r. Katowice- kurs „Praktyka w indywidualnym poradnictwie żywieniowym”
 • 12.04. 2015 r. Warszawa- kurs „Żywienie i odchudzanie dzieci i młodzieży”
 • 11-12.10. 2014 r. Warszawa- szkolenie „Dietcoach”
 • 26- 27.10.2013 r. Warszawa- szkolenie “Budowanie trwały relacji z klientem”
 • 12.09.2013 r. Zawiercie- kurs SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education)
 • 23- 24. 02. 2013 r. Katowice- “Warsztaty psychodietetyki”

Publikacje naukowe:

 1. Kłósek P., Grosicki S., Całyniuk B.: Dietoterapia w zespole policystycznych jajników- zalecenia praktyczne. Forum zaburzeń metabolicznych. 2017 (8). 149-155.
 2. Kłósek P., Ocena procesu redukcji masy ciała pod kontrolą dietetyka u osób z nadwagą lub otyłością. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2017. 8 (3). 117-127.
 3. Kłósek P.: Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2016. 7(3). 111-118.
 4. Kłósek P.: Zależności między stresem psychologicznym a powstawaniem otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej 2016. 10(3):145-152.
 5. Kłósek P.: Czy istnieje profilaktyka otyłości? Profil pacjenta poradni dietetycznej, jego stan zdrowia i nawyki żywieniowe. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2015. 6 (4). 176- 188.
 6. Kłósek P.: Motywacja pacjenta do procesu redukcji masy ciała. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2015. 6 (1). 14- 24.

Publikacje popularnonaukowe:

 1. Kłósek. P.: Stres psychologiczny jako czynnik predysponujący do powstawania otyłości. Food Forum 2017. 2(18): 102-105.
 2. Kłósek P., Menopauza, otyłość i dieta. Współczesna dietetyka. 2017.12: 20-24.
 3. Kłósek P., Skuteczność interwencji żywieniowej u kobiet metabolicznie otyłych z prawidłową masą ciała. MHSR 2017; 3(2): 73-78.
 4. Kłósek P.: Otyłość- terapeutyczna redukcja nadmiaru masy ciała jako stres psychologiczny. Medycyna Metaboliczna 2016. 10(3): 36-41.
 5. Kłósek P.: Efektywność procesu redukcji masy ciała w zależności od poziomu odczuwanego stresu psychologicznego. Medical& Health Sciences Review 2016. 2(1). 21 -26.
 6. Kłósek P., Barchnicka A.: Postępowanie w chorobach onkologicznych. Pacjent z neuropenią. Współczesna Dietetyka 2016. 4:50- 54.