Zawód dietetyka

Dietetyk jest to specjalista ochrony zdrowia. W swojej pracy kieruje się podstawami naukowymi zgodnymi ze stanem aktualnej wiedzy. Zajmuje się zarówno żywieniem indywidualnym i zbiorowym wszystkich grup ludności, dostosowując swoje zalecenia do płci pacjentów, wieku, aktywności fizycznej, przebytych i współistniejących chorób oraz przyjmowanych leków. Samodzielnie planuje jadłospisy w oparciu o klasyfikację diet według Instytutu Żywności i Żywienia, dostosowując odpowiednio potrawy. Dietetyk pomaga pacjentom zmienić ich nieprawidłowe nawyki żywieniowe szerząc profilaktykę otyłości i chorób dieto zależnych. Dlatego też powinien prowadzić edukację żywieniową na większą skalę niż placówka w której pracuje. Ważna jest także umiejętność oceny stanu zdrowia pacjenta i jego stanu odżywienia.

W związku z uznaniem otyłości za światową epidemię niezwykle ważna jest umiejętność pracy z pacjentem otyłym, który wymaga od nas także wsparcia psychologicznego.

Kształcenie zawodowe dietetyków w stopniu policealnym zostało zlikwidowane. Obecne dietetycy i specjaliści od spraw żywienia zdobywają swoją wiedzę w ramach studiów licencjackich (minimum 6 semestrów) i magisterskich (minimum 4 semestry). Szkolenia i kursy dodatkowe są niezwykle ważna w wypadku podnoszenia kwalifikacji dietetyków i zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy.

Każdy dietetyk w swojej pracy powinien kierować się Kodeksem Etyki Zawodowej Dietetyka biorąc pod uwagę zawsze na pierwszym miejscu dobro pacjenta. Centrum szkoleniowe „Paleta diet” priorytetowo realizuje wytyczne tego kodeksu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress